Sheng Zhen Meditationer

Sheng Zhen Meditationer omfattar flera olika stående och sittande former.


Se nedan demonstration av några stående och sittande former i utförande av Li Yun Feng.
Healing Qi Gong Heaven Nature Gong (Kuan Yin Standing) Return to Spring Awakening the Soul
Stående former Sittande former Meditation
Return to Spring Healing Gi Gong, I - III Union of Three Hearts (Zhongtian Yi Qi)
Heart Mind as One (Jesus Standing)        
Heart Spirit as One (Jesus Sitting) Nine Turns (Jiu Zhuan Zhen Dan)
Heaven Nature Gong (Kuan Yin Standing)   
Heaven Earth Gong (Kuan Yin Sitting)        
Releasing the Heart (Mohammed Standing)
Listening to the Heart (Mohammed Sitting)   
Origin of the Heart (Hanuman Qigong) Awakening the Soul
Sheng Zhen Wuji Yuan Gong har framkommit ur meditation som Li Jung Feng utövat och har inspirerats av de stora gestalterna inom de största religionerna.

Detta skall inte tolkas som om Sheng Zhen Gong har något med religion att göra. Dessa gestalter betraktas av många som andliga förebilder och det är kärnan i deras budskap som Sheng Zhen  Gong vill understryka; kärlek, tolerans och förståelse. Sheng Zhen tar inte ställning i några religiösa eller politiska frågor. Övningarna passar alla oavsett religiös eller politisk inriktning.
Överst på sidan
Sheng Zhen Gong kombinerar rörelse, andning och meditation. Just dessa drag särskiljer Sheng Zhen Gong från andra Qi Gong former. Sheng Zhen Gong innehåller både stående, sittande och liggande former, med eller utan rörelser. Några är enkla och går snabbt och lätt att lära sig. Andra kräver en längre inlärningstid.

Rörelserna skall göras utan koncentration eller ansträngning. Huvudet skall vara tomt på tankar. Rörelsen skall flyta naturligt, som ett sjögräs följer vågornas rörelse upp och ner. Kroppen blir smidigare. Qi-flödet strömmar mer och mer obehindrat i kroppens meridianer. Hjärtat frigörs. Den fysiska förändring av kroppen som rörelserna ger stärker den positiva sidan av personligheten och ger en lugn sinnesstämning. Musklerna stärks genom avslappning, inte utmattning.

Det psykiska välbefinnandet ökar genom att rörelserna motverkar stress och negativa tankar. Förmågan att bemästra motgångar i livet förbättras.

Livet finns i kroppen. Om din kropp är avspänd och naturlig, blir också ditt liv avspänt och naturligt. Målsättningen är att uppnå det s k Qi Gong tillståndet (The Qi Gong State). Ett tillstånd då Qi flödar fritt genom hela kroppen och du hittar tillbaka till ditt naturliga tillstånd.

Utrustad med en frisk kropp och en lugn sinnesstämning upplever du lugn och stillhet och din instinkt skärps. Du får en bättre självförståelse, ett högre medvetande och en djupare förmåga att njuta av livet. Allting smakar bra och ett skratt är aldrig långt borta. I varje ögonblick i livet fattar du instinktivt de beslut som är de bästa för dig själv.
 
Snabb meny
Rörelse, andning, meditation
Utan koncentration eller ansträngning
Frisk kropp, lugn sinnesstämning
Former
Ursprung av Sheng Zhen Qi Gong
Tillbaka
Tillbaka
Sheng Zhen Wuji Yuan Gong is a Qigong system. Sheng Zhen can be translated as "Unconditional Love". Wuji refers to the time and the state before Taiji, the time before the separation of Yin and Yang. Yuan Gong means "original qigong practice." Therefore, the name of this qigong, Sheng Zhen Wuji Yuan Gong, means that this system originates outside of time, gifted to humanity with Unconditional Love from the Universe. This practice can be referred to more simply as Sheng Zhen Gong.
Sheng Zhen Wuji Yuan Gong - Qigong of Unconditional Love

Qigong of Unconditional Love
Copyright © 2018 www.szstockholm.se  info@szstockholm.se
Sheng Zhen Wuji Yuan Gong har följande former
Like a trusting child at the moment of birth
I receive the love that descends
I am bathed in the nourishing kindness of qi
I believe in the gifts of the universe
Gilla oss på Facebook